Tarım Ürünleri

Tarım Ürünleri | Abdullah Topuz | Kocaeli Sigorta Bitkisel Ürün Sigortası Bakanlar Kurulu Kararı ile; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde verilmektedir.Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlarında belirtilen çerçevede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. Uygulamanın basit ve anlaşılır olması için iki paket düzenlenmiştir.
Paket-1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı
Paket-2: Sadece meyveler için don + dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

SERA SİGORTASI
Bu poliçe ile riziko inceleme-hesaplama sonucuna göre Deprem, Taşıt çarpması, Dolu, ile Fırtına, Hortum, Heyelan, Yangın, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, güvence kapsamına alınabilmektedir.

KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI
Kapalı devre üretim yapan, hijyen ve bio-güvenlik önlemleri almış tesislerde yetiştirilmekte olan Kümes hayvanları için;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
• Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler,
• Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.
HAYVAN HAYAT SİGORTASI
Ön soy kütüğüne,soy kütüğüne ve TÜRKVET kayıtlı süt sığırları ve besi sığırı (erkek) için;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
• Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
• Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
• Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI
30.12.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine kaydedilmiş,Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı ve yapılacak riziko incelemesiyle, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.