Sağlık Sigortası

Sağlık Sşgortası | Abdullah Topuz | Kocaeli SigortaÖzel Sağlık Sigortası
Sağlığınız bizim için en önemli nokta. Sizler için büyük risk ve maliyet oluşturan, hayatınızın her anında, yenileme garantili olarak A’dan Z’ye teminat altına alıyoruz. Tüm Sağlık paketleri içerisinde sağlığınızı ve bütçenizi yormadan seçim yapabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
SGK tarafından kapsam altına alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sigorta şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti veren poliklinik ve hastanelerinden sağlık hizmeti alırken oluşabilecek ilave ücretlerin Sağlık Sigortası Genel Şartları ve şirketlerin özel şartları dahilinde teminat altına alınmıştır.

Önemli Hastalık Sigortası
Hastalıklar poliçesiyle beklenmedik durumlara karşı güvence altına almakta. Miyokard infarktüsü (Kalp Krizi) , hastalık sonucu inme, kanser, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyetı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak kaybı, multiple sclerosis, kalp kapakçığı değişimi, işitme kaybı, motor nöron hastalığı, büyük yanıklar, körlük ve organ nakilleri gibi rahatsızlıkların gerçekleşmesi durumunda poliçede belirlenmiş olan teminat limiti sigortalıya ödenir. 20-65 yaş aralığındaysanız Kritik Hastalıklar Sigortası sahibi olabilirsiniz.

Yurt Dışı Seyahat Sağlık
Yurtdışı seyahat sigortası ürünü, tüm Dünya ülkelerinin vize başvurularında talep ettikleri seyahat sigortası ihtiyacını karşılamak,sizi ve sevdiklerinizi gerek iş gerekse tatil amaçlı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz olumsuzluklar karşısında güvence altına alıyor.
Poliçe İçeriği;  
• Tedavi masrafları 30.000 Euro kadar
• Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli
• Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakil
• Vefat eden sigortalının nakli
• Seyahat iptali 500 Euro kadar
• Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması
• Sigortalının tedavisi tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati
• Sigortalının tedavisi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüşün karşılanması
• Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüşün karşılanması
• Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
• Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması
• Bilet kaybı veya pasaport kaybı Uzun ve kısa seyahatlerinizde geniş teminat seçenekleri sunan Tüm Dünya veya Avrupa Seyahat Sigortasına hemen sahip olabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Devletin %25 katkısıyla sisteme olan ilgi artmıştır. Bireysel emeklilik sistemine 18 yaşından büyük fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmek yeterlidir. Devlet katkısı: Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25'i oranında, devlet katkısı avantajından faydalanabilirsiniz. Bir takvim yılı içinde yapılan toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz.