Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi | Abdullah Topuz | Kocaeli SigortaİNŞAAT ALL RİSK SİGORTALARI
Sigortalı kıymetlerin inşaat alanına indiği andan başlayarak inşaatin tamamlana kadar geçen süre zarfında,inşaat faaliyetlerini yürütürken çıkabilecek bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI ( ECS )
Elektronik cihazların günümüzdeki yeri ve önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Büyük maliyetlere katlanarak alınan elektronik cihazların ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir. Ofisinizde,işyerinizde ticari amaçla kullandığınız bütün elektronik cihazlar (yazıcılar,bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, bilgisayarlar, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları ,grafik basım yayın endüstri ekipmanları vs.) ile diğer elektronik cihazlar güvence altına alınabilir.

MAKİNE KIRILMASI
Sigortalı kıymetleri makineleriniz her an mekanik veya elektriksel,arızalanma ve kırılma rizikosu ile karşı karşıyadır. Test devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak güvence altına alan poliçedir.

MONTAJ ALL RİSK SİGORTALARI ( EAR )
İşyerinize, ofisinize alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar, montaj sahasına girdiği andan başlayıp montajı bitip test devresi tamamlanarak çalıştırılması ile sona eren bir poliçedir.Bu zaman zarfında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir.

NAKLİYAT EMTEA SİGORTASI
Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden, başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

KIYMET NAKLİYAT SİGORTASI
Bu poliçe ile altın gümüş gibi değerli madenler ve taşların, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların, bir nakliye aracı ile (kamyon, gemi, uçak, tren) bir yerden, başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

YURTİÇİ TAŞIYICI SORUMLULUK
Bu poliçe Türkiye sınırları dâhilinde kapalı kasa araçlarla karayolu ile yük taşımacılığı yapan kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla nakliyeci firmanın, taşımayı yazılı olarak taahhüt ettikleri emteanın taşınması sırasında, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dâhilinde güvence altına alan sigortalardır.