Konut Sigortası

Abdullah Topuz | Kocaeli Sigorta

Konut Paket Sigortası

Konut sigortasının sizlere sağlamış olduğu teminatlar;

• Yangın, yıldırım, infilak
• Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
• Fırtına, duman
• Sel, su baskını
• Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
• Cam ve aynaların kırılması
• Elektronik cihaz teminatına bağlı gıda bozulması
• Elektronik cihaz sigortası
• Yangın mali sorumluluğu
• Kıymetli eşya
• Nakit para ve kıymetli evrak
• Acil Sağlık Hizmetleri
• Aile destek sigortası
• Bina sabit tesisatındaki hırsızlık
• Kiracılar için boya, badana vb. dekorasyon masrafları teminatı
• Terör ,Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,
• Hukuksal koruma

• Yer kayması
• Deprem
• Enkaz kaldırma masrafları
• Kar ağırlığı
• Dahili su
• Kira kaybı
• Misafir eşyaları
• Hırsızlık
• Makina Kırılması
• Yakıt sızması
• Makina Kırılması
• Hizmet Konut Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konut Mini Onarım hizmeti (Belirli illerde) Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekir. Geniş teminatlara ek olarak mutluluğunuz ve huzurunuz için Konut Sigortası ile sunulan diğer özel avantajlar;

• Su tesisatı hizmeti
• Elektrik tesisatı hizmeti
• Cam işleri hizmeti
• Çilingir hizmeti
• Anahtar - kilit sorunu nedeniyle konut
• Otelde konaklama
• Rezervasyon hizmetleri
• Konut/işyerinin korunması ve gözetimi
• Hastanede yatma durumunda yardım
• Ambulans ve Doktor gönderimi
• Sabit faturaların ödenmesi
• Öngörülmeyen dönüş
• Vefat halinde cenazenin nakli
• Tıbbi bilgi & danışmanlık

 

 

 

 

 

Site Ortak Alan Sigortası

Günümüz hayatın gereksinimlerinden biri de toplu yaşam alanları apartman, site ve toplu konutlar da oluşabilecek rizokalar teminat altına alınmıştır. Bu teminatlar ;

• Yangın
• Sel
• Su Baskını
• Fırtına
• Yer kayması
• Kar ağırlığı
•Cam kırılması
• Hırsızlık
• Yangın - infilak mali sorumluluk
• Elektrik hasarları
• Yakıt sızması

• Kara taşıtları çarpması
• Hava taşıtları çarpması
• Deniz taşıtları çarpması
• Duman
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, Terör
• Deprem, Yanardağ püskürmesi
• İşveren Mali Mesuliyet
• 3.Şahıs Mali Sorumluluk
• Makine kırılması
• Elektronik Cihaz