Hayat Sigortası

Ferdi kaza sigortası

Abdullah Topuz | Kocaeli SigortaBir kaza durumunda yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanıza karşı sizin ve sevdiklerinizin sıkıntılarını azaltmak , geleceklerini teminat altına almak için çok özel bir poliçe. Teminatlar:

 • Kaza Sonucu Vefat Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde aniden veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefatı sonucu sigorta bedeli, kanuni hak sahiplerine, ödenir.
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.
 • Tedavi Masrafları B u teminat, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatları toplamının % 5'i ile sınırlıdır.
 • Yardım Sigortalının, gerek yolda, gerek işyeri veya konutunda başına gelebilecek kaza veya ani ve öngörülmeyen hastalıklar sonucunda, yılın 365 günü, 24 saat acil olarak verilen hizmetleri kapsamaktadır.
 • Ferdi Kaza Yardım Teminat Kapsamları;
  • Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)
  • Konuta refakatçi gönderilmesi
  • Cenaze işlemleri
  • Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş seyahati
  • Eşlik edenlerin nakli veya daimi ikametgahlarına geri Dönüş Seyahati
  • Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
  • Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi
  • Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım

  Yıllık Hayat Sigortası

  Yıllık Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigorta ürünüdür. 18 ile 69 yaş arasında olan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir.

  YILLIK HAYAT SİGORTASININ KAPSAMI

  Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı teminat kapsamına alınmaktadır. Poliçe kapsamında;
  • Vefat teminatı,
  • Kaza sonucu vefat teminatı,
  • Kaza sonucu kısmı ve tam maluliyet teminatı,
  • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı,
  • Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı,
  • Kaza sonucu hastane gündelik tazminat teminatı bulunmaktadır.
  Yaşam kaybı durumunda ödenecek vefat tazminatı ile;
  • Geçiminizi sağladığınız ailenizin gelir kaybı yaşamasını engelleyebilirsiniz
  • Çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını garantileyebilirsiniz
  • Ailenize, yaşayacakları sıkıntılı dönemde gerekli maddi desteği sağlayabilirsiniz.
  Kaza sonucu rizikonun gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminat ile
  • Tedavi ve bakım masraflarınızı karşılayabilir,
  • Çalışamadığınızdan doğacak gelir kayıplarını telafi edebilirsiniz.

  POLİÇE SÜRESİ

  Yıllık Hayat Sigortası sizi bir yıl boyunca güvence altına alır. Sigortanızın bitiminde, isterseniz sigorta ve teminatlarınızı yenileyerek güvencenizi devam ettirebilirsiniz. Teminatları seçiminize göre Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.