Dask Sigortaları

Dask Sigortaları | Abdullah Topuz | Kocaeli Sigorta Afet Sigortaları Kanunu gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:


• Temeller
• Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
• İstinat duvarları
• Asansörler
• Koridorlar
• Bacalar
• Ana duvarlar
• Bahçe duvarları
• Tavan ve tabanlar
• Sahanlıklar
• Çatılar